Efektywne zarządzanie projektami a biuro projektów

zarządzanie projektami

W mikroprzedsiębiorstwach lub nawet małych, kilkuosobowych firmach kwestia odgórnego zarządzania projektami nie sprawia żadnych problemów. Przede wszystkim dlatego, że tych projektów jest niewiele i nie potrzeba żadnych dodatkowych środków finansowych czy osobowych, aby nimi odpowiednio kierować. Sytuacja zaczyna się jednak komplikować w przypadku, gdy zarządzanie projektami Kraków obejmuje co najmniej kilka lub kilkanaście różnych procesów prowadzonych na rzecz odrębnych klientów. I o ile każdy z tych projektów ma zawsze swojego kierownika, który jest za niego odpowiedzialny, to nad managerami zawsze w takich wypadkach stoi również „szef szefów”, czyli kierownik biura projektów.

Taka osoba ma za zadanie kontrolować postępy w poszczególnych projektach, czuwać nad współpracą między działami, reagować w przypadku ewentualnych problemów, ale i być wsparciem dla managerów

Może też odpowiadać za przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń czy tworzenie zasad i standardów obowiązujących w czasie realizacji poszczególnych projektów. W biurach projektów często zatrudniany jest również konsultant PMO Kraków – jego zadanie to zwykle świeże spojrzenie na działalność biura, procesy organizacyjne i zarządzające oraz propozycje wprowadzenia do nich zmian wspierających wzrost efektywności. Specjalista z zewnątrz może również zająć się takimi aspektami jak zarządzanie projektami innowacyjnymi Kraków, czyli wdrażaniem pewnych nowości w firmie, w sposobie jej działania i w modelu obsługi klientów. Jego główną rolą pozostaje wtedy zazwyczaj przeszkolenie pracowników, ale i kadry zarządzającej.

Samo biuro projektów, niezależnie od zatrudniania konsultanta, jest jednak nadal głównym kontrolerem wszystkich procesów projektowych w danej firmie

Innym pretekstem do zatrudnienia konsultanta czy wprowadzania modyfikacji przez biuro projektów jest zarządzanie zmianą Kraków. To proces wymagający ogromnego nakładu sił, czasu, środków finansowych i długiego, dokładnego przygotowania. Najczęściej wprowadzane są zmiany w sferze mikro, a więc dotyczące wewnętrznych kryteriów i standardów działania firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *